ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Από την 1η Μαΐου του 2021, o Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ενεργειακή σήμανση των ελαστικών προβλέπει μία νέα μορφή ετικέτας και πιστοποίησης για τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης και για όλα τα καινούργια ελαστικά των αυτοκινήτων όπως και τα ελαστικά που διατίθενται σε επίπεδο After Sales.

ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα, μέχρι το 2050. Το συγκεκριμένο εγχείρημα θα απαιτήσει μία κατά 60% μείωση των εκπομπών στις μεταφορές, σε σχέση με το  1990.
Η μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές είναι ένα από τα κύρια μέσα επίτευξης αυτού του στόχου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των εκπομπών στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, η απόδοση των ελαστικών έχει σημαντικό αντίκτυπο που κυμαίνεται από 20 έως 30%, στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές του CO2 .
Το Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο σήμανσης εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες ενεργειακής απόδοσης σχετικά με τα ελαστικά που παρέχουμε με την πώληση του νέου σας οχήματος, ή για τα ελαστικά αντικατάστασης (πωλήσεις μέσω των αξεσουάρ ή μέσω των επισκευών συνεργείων).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τα ελαστικά χαμηλής κατανάλωσης προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων :  

  • χαμηλότερες εκπομπές του CO2 , με αποτέλεσμα τη συμβολή στον εν γένει περιορισμό των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή 
  • αυξημένος βαθμός ασφάλειας με περισσότερη διαφάνεια ενημέρωσης στο πως τα ελαστικά σας συμπεριφέρονται σε βρεγμένο, σε χιονισμένο ή παγωμένο οδόστρωμα .
  • λιγότερος θόρυβος κύλισης , γεγονός που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • πραγματική εξοικονόμηση κόστους βελτιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμων .

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που εμφανίζονται στην ενεργειακή σήμανση:  

  • νέος βαθμός απόδοσης : οι εκπομπές του CO2 και η αντίσταση κύλισης στο βρεγμένο οδόστρωμα αξιολογούνται πλέον με κλίμακα από το A έως το E, σε σχέση με το A έως το G που ήταν η προηγούμενη σήμανση.
  • εικονίδια που εμφανίζουν το επίπεδο συμβατότητας του ελαστικού σε κακές καιρικές συνθήκες (χιόνι, πάγος). 
  • διαβάθμιση θορύβου (A-B-C) όπου αξιολογείται το επίπεδο θορύβου σε κλίμακα decibel.
  • κωδικός αναφοράς μοντέλου & διάστασης ελαστικού, συμπεριλαμβάνονται πλέον στη σήμανση. Εμφανίζεται ένα QR code το οποίο μπορείτε να σκανάρετε με τοsmartphone σας και να ανακτήσετε τα πλήρη στοιχεία της σήμανσης στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ;

ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Για να συμμορφωθούμε με αυτό το νέο Κανονισμό, θα πραγματοποιήσουμε μερικές αλλαγές στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Renault, στην ιστοσελίδα μας, και στο Επικοινωνιακό μας Υλικό. 

Από την 1η Μαΐου, οι νέες ετικέτες ελαστικών θα προστεθούν σταδιακά σε όλα τα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας (ιστοσελίδες, προϊοντικά φυλλάδια κ.λπ.), στις διαφημιστικές εκστρατείες μας που σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις ελαστικών, καθώς και σε όλους τους εκθεσιακούς μας χώρους. 

Οι νέες ετικέτες θα ενσωματωθούν σταδιακά σε όλη τη διαδικτυακή διαδικασία αγοράς των καινούργιων οχημάτων (εργαλείο διαμόρφωσης ή αναζήτηση stock ). 
Οι προηγούμενες ετικέτες θα αντικατασταθούν απλά από τη νέα μορφή στις διάφορες διαδικασίες αγοράς ελαστικών (πωλήσεις μέσω των αξεσουάρ ή μέσω των επισκευών συνεργείων).